Door grootschalige inkoop bij diverse bosplantsoen kwekers in Europa, kunnen wij u gedurende het gehele seizoen een zeer breed sortiment bosplantsoen aanbieden.Hierbij kunnen wij voldoen aan specifieke eisen omtrent leeftijd en verplanting als 0+1, 1+2, 0/1 enzovoort.
Tevens werken wij regelmatig met gestelde herkomst eisen. De partijen worden geselecteerd op maat, wortelgestel en gezondheid.carpinus betulus

 acer campestre
Moeilijk aanslaande soorten kunnen op verzoek worden geleverd met worteldip of mycorrhizae preparaten.

fagus sylvatica